Exclusieve partner van het International Space Registry |

Restitutiebeleid

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die niet kant-en-klaar zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

 

Annuleringsvoorwaarden

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

 

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Youvendo GmbH, Im Stöckacker 18, 79224 Umkirch e-mail: klantenservice@sterrenregister.nl ) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld , een per post verzonden brief of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dit is echter niet verplicht.

 

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn afloopt.

 

Restitutie voorwaarden

Zorg ervoor dat de goederen worden geretourneerd

De producten zijn gekocht in de afgelopen 14 dagen

 

De volgende goederen kunnen niet worden geretourneerd:

De levering van goederen gemaakt volgens uw specificaties of duidelijk gepersonaliseerd.

De levering van goederen die naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, snel bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

De levering van goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

De levering van goederen die na levering naar hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere goederen.

Alle digitale producten. Aangezien digitaal geleverde producten niet meer kunnen worden geannuleerd en herroepen, is er geen mogelijkheid om deze te retourneren.

Alle digitale cadeaubonnen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken retourzendingen te weigeren van goederen die niet voldoen aan de bovenstaande retourvoorwaarden.

 

Gevolgen van herroeping

Als u het contract herroept, moeten we alle betalingen die we van u hebben ontvangen onmiddellijk terugbetalen en niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop we bericht ontvangen dat u het contract herroept. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt u voor deze terugbetaling commissie in rekening gebracht. We kunnen een terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of leveren, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de beëindiging van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als het te wijten is aan een behandeling die niet nodig is om de staat, eigenschappen en werking ervan te controleren.

 

Annuleringsformulier format:

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug. - Aan Youvendo GmbH, Im Stöckacker 18, 79224 Umkirch, e-mail: klantenservice@sterrenregister.nl:

 

-Ik/wij(*) herroepen het door mij/ons aangegane contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)

/ de levering van de volgende dienst (*)

-Besteld bij (*)

/ontvangen op (*)

-Naam van de consument(en) -Adres van de consument(en) -Handtekening van de consument(en) (enkel bij communicatie op papier) -Datum (*)

 

Schrap wat niet van toepassing is