MOEDERDAG KOMT ERAAN ❤️ NU 15% KORTING MET CODE: MAMA15 |

Privacybeleid

Bescherming van gegevens

De verantwoordelijke partij op het gebied van degegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO), is Youvendo GmbH.

Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming

U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen via de contactgegevens die door onze functionaris voor gegevensbescherming zijn verstrekt: informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking daarvan (Art. 15 DSGVO), correctie van onjuiste persoonsgegevens (Art. 16 DSGVO), verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (art. 17 DSGVO), beperking van de gegevensverwerking als wij op grond van wettelijke verplichtingen nog niet bevoegd zijn om deze te wissen (art. 18 DSGVO), bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 DSGVO) en gegevensoverdraagbaarheid als u met de gegevensverwerking hebt ingestemd of een contract met ons bent aangegaan (art. 20 DSGVO). Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. U kunt te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de deelstaat waar u woont of de autoriteit die verantwoordelijk is voor ons als verwerkingsverantwoordelijke. De lijst van toezichthouders (voor de niet-publieke sector) met het adres vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

VERZAMELEN VAN ALGEMENE INFORMATIE BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

Aard en doel van de verwerking:

Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server-registerbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en andere soortgelijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over uw persoon te trekken. Dit soort informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd, indien nodig, om onze website en de technologie die deze ondersteunt te optimaliseren.

Wettelijke grond:

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Begunstigden:

De ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als opdrachtverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagperiode:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website ter beschikking te stellen wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

 

Verplichte of vereiste beschikking:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien zijn sommige services en functies mogelijk niet beschikbaar of beperkt. Om deze reden is een bezwaar uitgesloten.

 

BERICHTENFUNCTIE

Soort en doel van de verwerking:

Wanneer gebruikers reacties achterlaten op onze website, worden naast deze gegevens ook het tijdstip van aanmaak en de eerder door de websitebezoeker gekozen gebruikersnaam opgeslagen. Dit dient voor onze veiligheid, aangezien we kunnen worden vervolgd voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.

Wettenlijke grond:

De verwerking van de gegevens die als bericht zijn ingevoerd, is gebaseerd op een legitiem belang (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Door de berichtenfunctie aan te bieden, willen we u in staat stellen gemakkelijk te communiceren. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Begunstigden:

De ontvangers van de gegevens zijn, in voorkomend geval, de orderverwerkers.

Opslagperiode:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit is over het algemeen het geval wanneer de communicatie met de gebruiker is beëindigd en het bedrijf uit de omstandigheden kan afleiden dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

Verplichte of vereiste beschikking:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens kunnen wij u geen toegang verlenen tot onze berichtenfunctie.

 

NIEUWSBRIEF

Aard en doel van de verwerking:

Uw gegevens worden alleen gebruikt om u per e-mail de nieuwsbrief te sturen waarop u zich heeft aangemeld. Uw naam wordt verstrekt zodat wij u persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief en, indien van toepassing, om u te identificeren indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen. Door u aan te melden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over service- of registratierelevante omstandigheden (bijvoorbeeld wijzigingen in de nieuwsbriefservice of technische omstandigheden). Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te verifiëren dat een registratie daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, gebruiken we de "dubbele open" procedure. Hiervoor registreren wij de bestelling van de nieuwsbrief, het versturen van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord daarin. Er worden geen verdere gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Wettenlijke grond:

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), sturen wij u regelmatig onze nieuwsbrief of vergelijkbare informatie per e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres.U kunt uw toestemming voor de opslag intrekken van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde met ingang voor de toekomst. In elke nieuwsbrief vindt u een link hiernaar. Daarnaast kunt u zich op elk moment rechtstreeks op deze website afmelden of ons uw herroeping meedelen via de contactoptie aan het einde van deze privacyverklaring.

Begunstigden:

De ontvangers van de gegevens zijn, in voorkomend geval, de orderverwerkers.

Opslagperiode:

In deze context worden de gegevens alleen verwerkt zolang de overeenkomstige toestemming bestaat. Daarna worden ze verwijderd.

Verplichte of vereiste beschikking:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Zonder uw toestemming kunnen wij u helaas geen nieuwsbrief sturen.

 

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

Soort en doel van de verwerking:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze websites, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.De doeleinden van de gegevensverwerking zijn de evaluatie van het gebruik van de website en het opstellen van rapporten over de activiteiten van de website. Andere gerelateerde diensten worden dan geleverd op basis van het gebruik van de website en internet.

Wettenlijke grond:

De gegevensverwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO).

Begunstigde:

De ontvanger van de gegevens is Google als orderverwerker. Hiervoor hebben we de bijbehorende orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

Opslagperiode:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild. https://www.privacyshield.gov/

EU-VS kader.

Verplichte of vereiste beschikking:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Intrekking van toestemming:

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, maar houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Beschikbaar via de volgende link: Google Analytics Browser-add-on uitschakelen. Naast of als alternatief voor de browser plug-in kunt u tracking door Google Analytics op onze pagina's voorkomen door op deze link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt in de toekomst het verzamelen door Google Analytics voor deze website en voor deze browser, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Profileren:

De trackingtool van Google Analytics kan worden gebruikt om het gedrag van websitebezoekers te evalueren en hun interesses te analyseren. Hiervoor maken we een gebruikersprofiel aan met een pseudoniem.

 

GEBRUIK VAN GOOGLE MAPS

Aard en doel van de verwerking:

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google. Daar kunt u ook de instellingen voor de bescherming van persoonsgegevens in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen Gedetailleerde instructies voor het beheer van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

Wettenlijke grond:

De wettelijke basis voor de integratie van Google Maps en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Begunstigden:

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt geopend. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee de sessie is gestart of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden toegewezen, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op in de vorm van gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om zijn website op uw behoeften af ​​te stemmen. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Opslagperiode:

We verzamelen geen persoonlijke gegevens vanwege de integratie van Google Maps.

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de Verenigde Staten en heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild. https://www.privacyshield.gov/.

EU-VS kader.

intrekking van de toestemming:

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript in uw browserinstellingen uitschakelen. In dit geval kunt u onze website echter niet of slechts in beperkte mate gebruiken.

Verplichte of vereiste beschikking:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang blokkeert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

INGEBOUWDE YOUTUBE-VIDEO'S

Aard en doel van de verwerking:

We integreren YouTube-video's op sommige delen van onze websites. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS (hierna "YouTube"). Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke pagina's je bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door u vooraf af te melden bij uw YouTube-account. Als u een YouTube-video start, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gebruikersgedrag. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking vindt u hier. in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen (https://policies.google.com/privacy). Google verwerkt uw gegevens in de VS en is onderworpen aan het EU-VS-privacyschild. https://www.privacyshield.gov/

EU-VS kader

 

Wettenlijke grond:

De wettelijke basis voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google in uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO).

Begunstigden:

Door YouTube te gebruiken wordt automatisch een verbinding met Google geactiveerd.

Opslagtermijn en intrekking toestemming:

Wie de opslag van cookies voor het advertentieprogramma van Google heeft gedeactiveerd, hoeft bij het bekijken van YouTube-video's geen van deze cookies te verwachten. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/políticas/privacidad/

 

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild. https://www.privacyshield.gov/

EU-VS kader.

Verplichte of vereiste beschikking:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

SOCIAL MEDIA PLUGINS

Aard en doel van de verwerking:

Op onze websites worden sociale plug-ins van de onderstaande aanbieders gebruikt. U herkent de plug-ins doordat ze zijn gemarkeerd met het bijbehorende logo. Via deze plug-ins kan informatie, waaronder mogelijk persoonsgegevens, naar de serviceprovider worden verzonden en door de serviceprovider worden gebruikt. We voorkomen het onbewust en onopzettelijk verzamelen en verzenden van gegevens naar de serviceprovider door een 2-klik-oplossing te gebruiken. Om een ​​gewenste sociale plug-in te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de overeenkomstige knop te klikken. Alleen deze activering van de plug-in activeert ook het verzamelen van informatie en de overdracht ervan aan de serviceprovider. Wij verzamelen zelf geen persoonlijke gegevens via de sociale plug-ins of over het gebruik ervan.We hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe de aanbieder deze gebruikt. Momenteel moet ervan worden uitgegaan dat er een directe verbinding met de diensten van de provider tot stand wordt gebracht en dat minimaal het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie wordt verzameld en gebruikt. Het is ook mogelijk dat serviceproviders proberen cookies op de gebruikte computer op te slaan. Raadpleeg de informatie over gegevensbescherming van de betreffende serviceprovider om te weten te komen welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Opmerking: als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook u als bezoeker van een bepaalde pagina identificeren.We hebben op onze website de social media-knoppen van de volgende bedrijven geïntegreerd:

 

GOOGLE ADWORDS

Aard en doel van de verwerking:

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Het bedrijf dat de Google AdWords-services exploiteert, is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als u via een advertentie van Google op onze website terecht bent gekomen, plaatst Google AdWords een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Daarom kunnen cookies niet worden gevolgd op websites van AdWords-klanten. De informatie die via de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten kennen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina die is getagd met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Wettenlijke grond:

De wettelijke basis voor de integratie van Google AdWords en de bijbehorende gegevensoverdracht aan Google is uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO).

Begunstigden:

Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, waaronder uw IP-adres, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door Google. Google kan de via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden. Ons bedrijf bevat geen informatie van Google waarmee de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

Opslagperiode:

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Overdracht naar een derde land:

Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild. https://www.privacyshield.gov/

EU-VS kader.

Intrekking van de toestemming:

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u de installatie van een hiervoor noodzakelijke cookie weigeren, bijvoorbeeld door een browserinstelling die de automatische installatie van cookies in het algemeen deactiveert of door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein worden geblokkeerd " googleleadservices.com". Nadat u alle cookies uit de browser heeft verwijderd, moet u de bijbehorende opt-out-cookie opnieuw instellen.

Verplichte of vereiste beschikking:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig en uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. Als u de toegang verhindert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

 

SSL-ENCRYPTIE

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending te beschermen, gebruiken we geavanceerde versleutelingsprocedures (bijvoorbeeld SSL) via HTTPS.

 

WIJZIGINGEN IN ONZE VOORSCHRIFTEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan te brengen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

 

VRAGEN AAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u ons een e-mail sturen of rechtstreeks contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie: Felix Streckfuss.